UA-53542336-1
top of page
Search
  • Writer's pictureIzokaitienė, Bartkevičienė ir partneriai

Apgintas klientas - projektuotojas - ir reikšmingi LAT išaiškinimai

Updated: Jul 19, 2023

Aistė Bartkevičienė, advokatė, advokatų kontoros "Izokaitienė, Bartkevičienė ir partneriai" partnerė


Kai 2,5 metų trukusi kelionė baigiasi ne tik kliento pergale, bet ir lauktais Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimais – džiugu dvigubai.


Praktikoje statybos profesionalams vis tenka priminti – jie turi ne tik nepriekaištingai vykdyti savo pareigas, bet ir dalintis atsakomybę su kitais statybų proceso dalyviais. Rangovui gali tekti savo lėšomis šalinti darbų trūkumus ar atlikti papildomus darbus, jei jis nepastebėjo projektinės dokumentacijos klaidų; techniniam prižiūrėtojui atidumo reikalavimai dar didesni - jis atsakomybę dalinsis ir su rangovu, jei pastarasis darbus atlieka, pavyzdžiui, nesilaikydamas savo naudojamų medžiagų instrukcijų reikalavimų.


Ant projektuotojo pečių gula ne tik jo rengiamas projektas, bet ir to projekto pagrindas – projektavimo užduotis, net ir tais atvejais, kai ją pateikia užsakovas. Net ir už užsakovo pareigų vykdymą – užduoties formavimą, statybinių tyrimų iniciavimą ir organizavimą – projektuotojui, kaip profesionalui, teismų praktikoje dažnai priskiriama didesnė atsakomybė, nors įstatymais šios pareigos ir įtvirtintos statytojui. Pagrįstai ir dažnai klientai stebisi – o už ką realiai atsako užsakovas?


Todėl ypač džiugu sulaukti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimo, kuriuo sudedami akcentai projektuotojo ir užsakovo santykiuose:

- Projektuotojas, kaip savo srities profesionalas, turi įvertinti, ar užsakovo jam pateikta užduotis nėra akivaizdžiai neįgyvendinama;

- Tokia projektuotojo pareiga nepašalina užsakovo pareigos tinkamai ir išsamiai suformuluoti užduotį;

- projektuotojui taikomas reikalavimas įvertinti jam pateiktą užduotį yra siejamas su siekiu atskleisti užsakovui jam nežinomą informaciją, nežinomas užduoties įgyvendinimo kliūtis. Taigi akcentuojama būtent informavimo pareiga: jei užsakovui tam tikra informacija yra žinoma, tačiau ir žinodamas šią informaciją, jis užduoties nekeičia – atsakomybė už užduoties tinkamumą tenka pačiam užsakovui.


Byloje, kurioje projektuotoją atstovavo kontoros advokatė Aistė Bartkevičienė, analizuota situacija, kai Nidos uosto krantinėje, rekonstruojant apšvietimo stulpą, pažeistos požeminės krantinės konstrukcijos. LAT viena esminių bylos aplinkybių laikė tai, kad užsakovas žinojo apie galimybę vykdyti krantinės statybinius tyrimus, tačiau projektuotojui to nepavedė ir sąlygų tyrimams – kas taip pat yra užsakovo pareiga – nesudarė.


Nuotraukoje – vasariška Nida ir 2023-06-14 LAT nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-170-403/2023 kaltininkas.Comments


bottom of page