UA-53542336-1
top of page
Search
  • Writer's pictureIzokaitienė, Bartkevičienė ir partneriai

Kaip sumažinti GPM už parduotą nekilnojamąjį turtą?

Updated: Jul 19, 2023

Sabina Izokaitienė, advokatė, advokatų kontoros "Izokaitienė, Bartkevičienė ir partneriai" partnerė


Nekilnojamojo turto rinkoje vykstant daugybei sandorių, iškyla ir daugybė klausimų dėl perleidus turtą galinčių kilti mokestinių prievolių.


Pagal šiandieninį LR Gyventojų pajamų mokesčio įstatymą (17 str.) gyventojai, kurie parduoda mažiau ne 10 metų nuosavybėj išlaikytą nekilnojamąjį turtą, privalo mokėti įstatymų numatyto dydžio GPM (gyventojų pajamų mokestį). Išimtis taikoma tiems, kurie buvo deklaravę savo gyvenamąją vietą turte ne trumpiau nei dvejus metus arba tiems, kurie buvo deklaravę savo gyvenamąją vietą turte trumpiau nei dvejus metus, tačiau turtą pardavę ne vėliau kaip per vienerius metus įsigijo kitą nekilnojamąjį turtą ir jame deklaravo savo gyvenamąją vietą.


Visgi praktikoje, net ir esant šiam gana lanksčiam teisiniam reguliavimui, gyventojams neretai iškyla problemų. Pavyzdžiui, gyventojai, paveldėję savo artimųjų giminaičių nekilnojamąjį turtą, paveldimo turto mokesčio mokėti neturės, tačiau norėdami šį turtą parduoti, turės sumokėti gyventojų pajamų mokestį nuo skirtumo tarp buto, gyvenamojo namo (kito turto) pardavimo kainos ir turto vertės palikėjo mirties dieną. Siekdami išvengti šio mokesčio mokėjimo, gyventojai neretai deklaruoja savo gyvenamąją vietą paveldėtame bute, tačiau net ir šiuo atveju tenka laukti dvejus metus, o per tą laiką turtą išlaikyti (mokėti mokesčius už komunalinius patarnavimus ir pan.).


Būtent paveldėjus nekilnojamąjį turtą ir notarui išdavus paveldėjimo teisės liudijimą, nekilnojamojo turto vertė palikėjo mirties dienai nurodoma būtent paveldėjimo teisės liudijime ir paprastai ji atitinka VĮ „Registrų centras“ Nekilnojamojo turto registre (NTR) nurodytą turto vertę. Kaip taisyklė, NTR nurodoma masinio turto vertinimo metu nustatyta turto vertė ir neatitinka realios turto vertės (paprastai yra už ją žemesnė).


Advokatė Sabina Izokaitienė sako, kad tokios situacijos praktikoje gali būti sprendžiamos gana paprastai, tačiau nedaugelis žmonių žino apie tokį sprendimo kelią. Nekilnojamąjį turtą paveldėję ir norintys parduoti gyventojai nebūtinai turi laukti dešimtmetį ar fiktyviai deklaruoti jame savo gyvenamąją vietą tam kad sumažinti mokėtino GPM prievolę – gyventojai turi galimybę atlikti retrospektyvų turto vertinimą. Retrospektyvus turto vertinimas atliekamas į pagalbą pasitelkus profesionalius turto vertintojus, kurie turi galimybę nustatyti turto vertę būtent palikėjo mirties dienai. Tokiu atveju paprastai ne tik ženkliai sumažėja arba išvis išnyksta atotrūkis tarp parduodamo nekilnojamojo turto pardavimo ir vadinamosios įsigijimo kainos, tačiau nebereikia laukti keleto metų termino, per kurį rinkos sąlygos gali pasikeisti ir turto vertė rinkoje sumažėti.


Jau netrukus pasibaigs kalendoriniai metai ir gyventojams reikės deklaruoti per metus gautas pajamas, tačiau net ir tiems, kurie šiemet pardavė nekilnojamąjį turtą ir negalės pasinaudoti atleidimo nuo GPM pagrindais, siūlytume apsvarstyti galimybę atlikti retrospektyvų turto vertinimą ir tokiu būdu mokėti GPM nuo realios turto vertės, buvusios turto įgijimo metu, ir perleidimo metu skirtumo.Коментарі


bottom of page