UA-53542336-1
top of page
Search
  • Writer's pictureIzokaitienė, Bartkevičienė ir partneriai

Rugsėjo 1-osios šventė – laisvadienis tėveliams. Ne visiems!

Updated: Jan 12

Sabina Izokaitienė, advokatė, advokatų kontoros "Izokaitienė, Bartkevičienė ir partneriai" partnerė


Kanceliarinių prekių gausa ir kardelių spalvų asortimentas prekybos centruose yra tas ženklas, iš kurio labai aiškiai pajuntame, kad artėja ruduo, o kartu su juo ir mokslo metų pradžia. Jau kitą savaitę lydėsime savo mažylius į darželių ir mokyklų šventes, tik ar visi tai galės padaryti?


Laisvas pusdienis – mažumai darbuotojų


Darbo kodeksas numato, kad darbuotojams, neturintiems teisės į vadinamuosius „mamadienius - tėvadienius“ ir auginantiems vaiką iki 14 metų suteikiama ne mažiau kaip pusės darbo dienos laisvas laikas pirmąją mokslo metų dieną.


Kitaip tariant, darbdaviai laisvą pusdienį privalo suteikti tiems darbuotojams, kurie atitinka 2 sąlygas:

  1. Darbuotojas neturi teisės į „mamadienį“/“tėvadienį“ ir

  2. Augina vaiką iki 14 metų (vaikas lanko darželį/mokyklą).

Darbuotojams, atitinkantiems šias sąlygas turi būti suteikiamas laisvas pusdienis rugsėjo 1-ąją pagal DK 138 str. 4 d. ir mokamas jų vidutinis darbo užmokestis.


Prioritetas „mamadieniams“/“tėvadieniams“


Visi kiti darbuotojai, norintys palydėti mažylius į darželį ar mokyklą, turėtų prašyti darbdavio ne suteikti laisvą pusdienį, bet naudotis įstatymo numatytu „mamadieniu“/“tėvadieniu“.


Primename, kad „mamadieniai“/“tėvadieniai“ priklauso šiems darbuotojams:

  1. Darbuotojams, auginantiems 1 vaiką iki 12 metų - 1 papildoma poilsio diena per 3 mėnesius (arba sutrumpinamas darbo laikas 8 valandomis per 3 mėnesius);

  2. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų arba 2 vaikus iki 12 metų -suteikiama 1 papildoma poilsio diena per 1 mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas 2 valandomis per savaitę);

  3. Darbuotojams, auginantiems 3 ir daugiau vaikų iki 12 metų arba auginantiems 2 vaikus iki 12 metų, kai 1 arba 2 vaikai yra neįgalūs, – 2 dienos per 1 mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas 4 valandomis per savaitę).

Tad tuo atveju, jeigu įstatymas darbuotojui užtikrina „mamadienį“/“tėvadienį“, darbuotojas neturi teisės naudotis minėtų laisvu pusdieniu rugsėjo 1-ąją. Vadinasi, darbuotojas turi atitinkamai suplanuoti prašomų laisvadienių tvarkaraštį ir norėdamas turėti laisvą dieną būtent rugsėjo 1-ąją, pasilikti “mamadienį”/”tėvadienį” būtent šiai dienai.


Jeigu “mamadienis”/”tėvadienis” išnaudotas, o laisvas pusdienis darbuotojui nepriklauso


Darbuotojai, kuriems įstatymas nors ir numato “mamadienį” ar “tėvadienį”, tačiau darbuotojas juo pasinaudojo anksčiau, visgi išlieka galimybė prašyti darbdavio suteikti laisvą dieną kitais pagrindais.

  • Pirma, Darbo kodekso 137 str. 1 d. 1 p. numato, kad darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti ne trumpesnės, negu prašo darbuotojas, trukmės nemokamas atostogas, jeigu jį pateikia darbuotojas, auginantis vaiką iki keturiolikos metų, – iki keturiolikos kalendorinių dienų. Atkreiptinas dėmesys, jog prašant atostogų būtent šiuo Darbo kodekso straipsnio pagrindu darbuotojui suteikiamos nemokamos atostogos, kas reiškia, jog priešingai nei suteikiant „mamadienį“/“tėvadienį“ ar laisvą rugsėjo 1-sios pusdienį, darbdavys neprivalo mokėti vidutinio darbo užmokesčio.

  • Antra, išlieka galimybė darbdaviui ir darbuotojui susitarti dėl laisvo laiko suteikimo ir Darbo kodekso 137 str. 3 d. pagrindu.

  • Trečia, darbuotojui jo prašymu gali būti suteikiamos ir kasmetinių apmokamų atostogų diena.

Atkreipiame dėmesį, kad nors įstatymas ir numato galimybę pasinaudoti laisvu pusdieniu rugsėjo 1-ąją, tačiau – tik tiems tėveliams, kuriems įstatymas nenumato „mamadienio“/“tėvadienio“. Jeigu darbuotojui pagal Darbo kodeksą priklauso „mamadienis“/“tėvadienis“, galimybės naudotis DK 138 str. 4 d. nėra. Vis dėlto, išnaudojusiems „mamadienį“/“tėvadienį“ dar iki rugsėjo 1-osios išlieka galimybė prašyti darbdavio suteikti nemokamas atostogas ar kasmetines atostogas.

Comments


bottom of page