UA-53542336-1
top of page
Search
  • Writer's pictureIzokaitienė, Bartkevičienė ir partneriai

Rugsėjo 1-osios šventė – laisvadienis tėveliams. Ne visiems!

Kanceliarinių prekių gausa ir kardelių spalvų asortimentas prekybos centruose yra tas ženklas, iš kurio labai aiškiai pajuntame, kad artėja ruduo, o kartu su juo ir mokslo metų pradžia. Jau kitą savaitę lydėsime savo mažylius į darželių ir mokyklų šventes, tik ar visi tai galės padaryti?


Laisvas pusdienis – mažumai darbuotojų


Darbo kodeksas numato, kad darbuotojams, neturintiems teisės į vadinamuosius „mamadienius - tėvadienius“ ir auginantiems vaiką iki 14 metų suteikiama ne mažiau kaip pusės darbo dienos laisvas laikas pirmąją mokslo metų dieną.


Kitaip tariant, darbdaviai laisvą pusdienį privalo suteikti tiems darbuotojams, kurie atitinka 2 sąlygas:

  1. Darbuotojas neturi teisės į „mamadienį“/“tėvadienį“ ir

  2. Augina vaiką iki 14 metų (vaikas lanko darželį/mokyklą).

Darbuotojams, atitinkantiems šias sąlygas turi būti suteikiamas laisvas pusdienis rugsėjo 1-ąją pagal DK 138 str. 4 d. ir mokamas jų vidutinis darbo užmokestis.


Prioritetas „mamadieniams“/“tėvadieniams“


Visi kiti darbuotojai, norintys palydėti mažylius į darželį ar mokyklą, turėtų prašyti darbdavio ne suteikti laisvą pusdienį, bet naudotis įstatymo numatytu „mamadieniu“/“tėvadieniu“.


Primename, kad „mamadieniai“/“tėvadieniai“ priklauso šiems darbuotojams:

  1. Darbuotojams, auginantiems 1 vaiką iki 12 metų - 1 papildoma poilsio diena per 3 mėnesius (arba sutrumpinamas darbo laikas 8 valandomis per 3 mėnesius);

  2. Darbuotojams, auginantiems neįgalų vaiką iki 18 metų arba 2 vaikus iki 12 metų -suteikiama 1 papildoma poilsio diena per 1 mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas 2 valandomis per savaitę);

  3. Darbuotojams, auginantiems 3 ir daugiau vaikų iki 12 metų arba auginantiems 2 vaikus iki 12 metų, kai 1 arba 2 vaikai yra neįgalūs, – 2 dienos per 1 mėnesį (arba sutrumpinamas darbo laikas 4 valandomis per savaitę).

Tad tuo atveju, jeigu įstatymas darbuotojui užtikrina „mamadienį“/“tėvadienį“, darbuotojas neturi teisės naudotis minėtų laisvu pusdieniu rugsėjo 1-ąją. Vadinasi, darbuotojas turi atitinkamai suplanuoti prašomų laisvadienių tvarkaraštį ir norėdamas turėti laisvą dieną būtent rugsėjo 1-ąją, pasilikti “mamadienį”/”tėvadienį” būtent šiai dienai.


Jeigu “mamadienis”/”tėvadienis” išnaudotas, o laisvas pusdienis darbuotojui nepriklauso


Darbuotojai, kuriems įstatymas nors ir numato “mamadienį” ar “tėvadienį”, tačiau darbuotojas juo pasinaudojo anksčiau, visgi išlieka galimybė prašyti darbdavio suteikti laisvą dieną kitais pagrindais.

  • Pirma, Darbo kodekso 137 str. 1 d. 1 p. numato, kad darbdavys privalo tenkinti darbuotojo prašymą suteikti ne trumpesnės, negu prašo darbuotojas, trukmės nemokamas atostogas, jeigu jį pateikia darbuotojas, auginantis vaiką iki keturiolikos metų, – iki keturiolikos kalendorinių dienų. Atkreiptinas dėmesys, jog prašant atostogų būtent šiuo Darbo kodekso straipsnio pagrindu darbuotojui suteikiamos nemokamos atostogos, kas reiškia, jog priešingai nei suteikiant „mamadienį“/“tėvadienį“ ar laisvą rugsėjo 1-sios pusdienį, darbdavys neprivalo mokėti vidutinio darbo užmokesčio.

  • Antra, išlieka galimybė darbdaviui ir darbuotojui susitarti dėl laisvo laiko suteikimo ir Darbo kodekso 137 str. 3 d. pagrindu.

  • Trečia, darbuotojui jo prašymu gali būti suteikiamos ir kasmetinių apmokamų atostogų diena.

Atkreipiame dėmesį, kad nors įstatymas ir numato galimybę pasinaudoti laisvu pusdieniu rugsėjo 1-ąją, tačiau – tik tiems tėveliams, kuriems įstatymas nenumato „mamadienio“/“tėvadienio“. Jeigu darbuotojui pagal Darbo kodeksą priklauso „mamadienis“/“tėvadienis“, galimybės naudotis DK 138 str. 4 d. nėra. Vis dėlto, išnaudojusiems „mamadienį“/“tėvadienį“ dar iki rugsėjo 1-osios išlieka galimybė prašyti darbdavio suteikti nemokamas atostogas ar kasmetines atostogas.

bottom of page