UA-53542336-1
top of page
Search
  • Writer's pictureIzokaitienė, Bartkevičienė ir partneriai

🇱🇹 Vėliavų laikikliai ir stiebai: reikalavimai įrengimui

Updated: Jul 19, 2023

Sabina Izokaitienė, advokatė, advokatų kontoros "Izokaitienė, Bartkevičienė ir partneriai" partnerė


Valstybės švenčių dienomis – vasario 16-ąją, kovo 11-ąją ir liepos 6-ąją - verslas ir gyventojai privalo iškelti valstybės vėliavą. Dažniausiai pasitaikantys vėliavos kėlimo būdai – įstatant vėliavos kotą į laikiklį, pritvirtintą ant pastato fasado, ir ant stiebo, įrengto prie pastato. Statant naujus pastatus paprastai yra numatomas ir vėliavos kėlimo būdas. Tačiau toli gražu ne prie visų pastatų yra vėliavos stiebai ir laikikliai, todėl norint įsirengti vieną iš jų, vertėtų žinoti, kokie reikalavimai yra keliami kiekvienam iš šių būdų.


Laikiklio tvirtinimas prie pastato fasado: ar reikės statybą leidžiančio dokumento, statinio projekto?


Kyla klausimas, ar norint pritvirtinti vėliavos laikiklius prie pastato fasado bus reikalinga gauti statybą leidžiantį dokumentą ir rengti statinio projektą.

Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 3 priedo 5 punkte numatyti atvejai, kai laikoma, jog yra keičiama pastato išvaizda: balkonų, lodžijų įstiklinimas; fasado elementų keitimas (keičiant spalvą, matmenis, suskaidymą), naujų įrengimas; esamų angų nuo 0,2 m2 ir didesnio ploto pastato fasade užtaisymas; šlaitinio stogo dangos keitimas (keičiant spalvą ir (ar) dangos tipą), dažymas (keičiant spalvą), stoglangių įrengimas ant šlaitinio stogo, keitimas (keičiant spalvą, matmenis, suskaidymą); fasadų dangos įrengimas, keitimas (keičiant spalvą ir (ar) dangos tipą), dažymas (keičiant spalvą); didesnės kaip 0,01 m3 tūrio įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų tvirtinimas ant pastato fasado ar šlaitinio stogo; įvairios įrangos, inžinerinių sistemų ar konstrukcijų, iškylančių daugiau kaip 1 m virš pastato plokščiojo stogo parapeto, tvirtinimas ant pastato plokščiojo stogo; Kultūros vertybių registre nurodytų kultūros paveldo statinio vertingųjų savybių keitimas.

Visais aukščiau išvardintai atvejais bus reikalinga gauti statybą leidžiantį dokumentą bei rengti statinio projektą. Advokatė Sabina Izokaitienė sako, kad vėliavos laikiklio tvirtinimas prie pastato fasado iki STR 1.05.01:2017 pakeitimo įsigaliojimo 2022 m. viduryje, buvo laikomas pernelyg neženkliu pokyčiu, kad būtų priskiriamas prie statinio išorės išvaizdą keičiančių darbų. Visgi įtvirtinus įrangos, konstrukcijų, tvirtinamų ant pastato fasado minimalų tūrio dydį, manytina, kad šiai dienai norint prie pastato fasado tvirtinti vėliavų laikiklius, kurie yra didesnio tūrio nei 0,01 m3, bus reikalingas tiek statinio projektas, kad ir koks nesudėtingas jis būtų, o taip pat ir statybą leidžiantis dokumentas. Vėliavų laikikliai, kurių matmenų sandauga neviršija 0,01 m3, gali būti tvirtinami prie pastatų fasadų be apribojimų.


Vėliavos stiebo įrengimas prie pastato: ar reikės statybą leidžiančio dokumento, statinio projekto?


Šiek tiek sudėtingesnis, tačiau tuo pačiu ir iškilmingesnis vėliavos kėlimo būdas – ant stiebo, įrengto prie pastato.


Stiebai, skirti kelti vėliavoms, pagal Statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ priskirtini prie kitos paskirties inžinerinių statinių, paprastai turėtų patekti į I grupės nesudėtingųjų statinių kategoriją.

STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ numato, kad leidimas statyti naują I grupės nesudėtingąjį statinį bus privalomas jį statant kultūros paveldo objekto teritorijoje ar jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje, kurortuose, Kuršių nerijoje, magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose, esančiose 200 metrų atstumu abipus magistralinio dujotiekio vamzdyno ašies. Taigi statytą leidžiantis dokumentas norint įsirengti ne itin aukštą vėliavos stiebą bus reikalingas tik išskirtiniais atvejais, pvz., norint jį įsirengti Nidoje, visais kitais atvejais statybos leidimo nebus nereikalaujama.


Kokios pasekmės gresia įrengus vėliavos stiebus ir pritvirtinus vėliavų laikiklius be statybą leidžiančio dokumento ir statinio projekto?


Atlikus statybos darbus, kuriems yra privalomas statybą leidžiantis dokumentas ir statinio projektas, tačiau neturint šių dokumentų, gresia ne tik Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos vizitai dėl savavališkos statybos nustatymo, tačiau ir įpareigojimas nugriauti pastatytą savavališką statinį, pašalinti kitus savavališkos statybos padarinius. Be to, Administracinių pažeidimų kodekse numatyta ir administracinės atsakomybė už savavališką statybą.


Advokatų kontoros „Izokaitienė, Bartkevičienė ir partneriai“ teisininkai teigia, kad nors vėliavos laikiklio ant pastato ar stiebo įrengimas prie pastato gali pasirodyti itin nesudėtingas, „kosmetinis“ statinio patobulinimas, visgi prieš tvirtinant tokį fasado elementą, vertėtų įvertinti jo tūrį, kadangi norint tvirtinti didesnį nei 0,01 m3 tūrio laikiklį, yra reikalingas tiek statybą leidžiantis dokumentas, tiek ir statinio projektas. Tuo tarpu norint įsirengti vėliavos stiebą, turėtų būti atkreiptas dėmesys, ar teritorija nepatenka į teisės aktuose įtvirtintą sąrašą, kuriose norint įsirengti kad ir tokį nesudėtingą statinį, visgi reikės pasirūpinti ir statybą leidžiančiu dokumentu, ir projektu.댓글


bottom of page