UA-53542336-1
top of page

Komanda

Advokatų kontoros „Izokaitienė, Bartkevičienė ir partneriai" sėkmę lemia ne tik kiekvieno jos nario asmeninės profesinės savybės, bet ir darnus visos komandos darbas. Suvienydami savo žinias ir gebėjimus bei vadovaudamiesi tomis pačiomis vertybėmis, advokatų kontoros profesionalai kiekvienam klientui gali pasiūlyti kompleksines ir labiausiai jo poreikius atitinkančias teisines paslaugas. 

2022-11-24 Sabina, pilno dydžio nuotraukos (9).jpg

Advokatė Sabina Izokaitienė

+370 676 05715
sabina.izokaitiene@ibp.lt

 

  • Facebook
  • Linkedin

Profesinė patirtis
Advokatė Sabina Izokaitienė teisinę praktiką pradėjo 2007 metais privačioje bendrovėje, vėliau vertingos teisinės patirties įgijo penkerius metus dirbdama keliose advokatų kontorose.

Nuo 2014 m. advokatė yra advokatų kontoros “Izokaitienė, Bartkevičienė ir partneriai” steigėja ir partnerė.
Advokatė yra sukaupusi didelę patirtį teikiant teisines konsultacijas fiziniams ir juridiniams asmenims, sprendžiant ginčus ikiteismine tvarka, rengiant procesinius dokumentus, sutartis, kitus teisinę reikšmę turinčius dokumentus, atstovaujant klientų interesus derybose, įvairiose institucijose, teisme.
 
Išsilavinimas/narystė organizacijose

  • Vilniaus universitetas, teisės magistro kvalifikacinis laipsnis

  • University of Michigan Successful Negotiation: Essential Strateries

  • Lietuvos advokatūra

  • Verslo moterų asociacija, valdybos narė

Publikacijos

Anchor 1
2023-04-27 Aiste B (4).jpg

Advokatė Aistė Bartkevičienė

+370 676 22026
aiste.bartkeviciene@ibp.lt 

Profesinė patirtis

Advokatė Aistė Bartkevičienė teisinę praktiką pradėjo 2007 metais – profesinių žinių ir vertingos patirties septynerius metus sėmėsi keliose advokatų kontorose, o 2014 metais tapo advokatų kontoros „Izokaitienė, Bartkevičienė ir partneriai“ steigėja ir partnere.
Advokatė teikia teisines konsultacijas fiziniams ir juridiniams asmenims, atstovauja klientų interesams civilinėse ir administracinėse bylose visų instancijų teismuose, taip pat santykiuose su valstybės institucijomis, kitais viešaisiais ir privačiais juridiniais bei fiziniais asmenimis. Specializuodamasi civilinės teisės srityje, ypač didelę patirtį advokatė yra sukaupusi įmonių, sutarčių, viešųjų pirkimų ir darbo teisės srityse.

 
Išsilavinimas

Vilniaus universiteto Teisės fakultete įgytas teisės magistro kvalifikacinis laipsnis.
 
Apie save
Profesinę sėkmę advokatui, mano nuomone, lemia sunkus darbas, įsiklausymas į kliento poreikius ir duotų pažadų tesėjimas. Šiomis vertybėmis – atkaklumu ir sąžiningumu – grindžiu savo kasdienį darbą ir stengiuosi niekada nepasiduoti, kad Kliento lūkesčiai būtų patenkinti ir pranokti.

Anchor 2
bottom of page